yemekduasi.gen.tr https://www.yemekduasi.gen.tr Yemek Duası, Meali ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, yemekduasi.gen.tr Thu, 11 Jul 2013 00:00:00 +0000 Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Süleymancı Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/suleymanci-yemek-duasi.html Mon, 03 Dec 2018 17:55:48 +0000 Süleymancı yemek duası, Süleymancılar cemaati Türkiye'de de olmak üzere birçok dış ülkelerde de bulunan dini bir cemaattir. İsmini Süleyman Hilmi Tunahan'dan almaktadır.En çok Amerika ve Almanya'da üyeleri bulunmaktadır. Kitap Süleymancı yemek duası, Süleymancılar cemaati Türkiye'de de olmak üzere birçok dış ülkelerde de bulunan dini bir cemaattir. İsmini Süleyman Hilmi Tunahan'dan almaktadır.En çok Amerika ve Almanya'da üyeleri bulunmaktadır. Kitap yayınlamaktan çok Kuran öğretmek ve Arapça öğretmeye yoğunlaşmışlardır. 

Bir rivayete göre, kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunahan şöyle söylemiştir. "Ben çok kitap gördüm ama tozlu raflarda, ben kitap yazsam tozlanır rafa kaldırılabilir, benim kitaplarım öğrencilerimdir" diyerek, neden kitap yazmıyorsunuz sorusuna böyle bir cevap vermiştir. Kitap yazmaktan çok fikirlerini öğrencilerine öğretmek, Süleymancıların ana fikri olmuştur.

Süleymancı yemek duası: 

Elhamdü lillah ( 2 Kere)Elhamdü lillahillezii et`amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere )Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere ) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…

Süleymancı Yemek Duasının Manası:

Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.Bizi afv eyle, bizi magfiret eyle, bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin – bize yardim eyle.( 3 kere )Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac,  ( 3 kere )

Ya Allah ya Kafi, ya Fettah, ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !Allahim Fatiha suresinin sirri hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalastir, noksanlastirma !

NOT: Yemeklerden sonra her kim bu duayı okumaya devam ederse, o kişinin evinde bereket artarmış. Evde bulunan kişilerin çocukları, ana babasına karşı gelmezmiş.

Uyarı:  Arap alfabesinde bulunan harfler türk alfabesinde bulunmadığından dolayı bu okuyuş sadece yakın bir okuyuştur.
]]>
Risale Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/risale-yemek-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 14:37:58 +0000 Risale Yemek Duası, Allah’u Teâlâ sonsuz rahmetiyle bize sayısız nimetler ihsan etmiştir. Yaşamımızı devam ettirmek için beslenmemiz gerekir. Dünya üzerinde çeşit çeşit besin bulunmaktadır. Bu güzelliklere de Risale Yemek Duası, Allah’u Teâlâ sonsuz rahmetiyle bize sayısız nimetler ihsan etmiştir. Yaşamımızı devam ettirmek için beslenmemiz gerekir. Dünya üzerinde çeşit çeşit besin bulunmaktadır. Bu güzelliklere de şükretmek için yemek yemeden önce veya yedikten sonra Rabbimize dua etmeliyiz. Dua etmek kulun Allah’tan bir şeyler istemesinin yanı sıra, şükrünü beyan etmesi içinde bir araçtır. Rasûlullâh Efendimiz Sallâllahu Aleyhi ve Sellem’de her yemekten sonra mutlaka şükrünü beyan etmek için yemek duası yapardı.  Yemek duası konusunda birçok çeşitli kaynaklarda rivayet edilen dualar bulunmaktadır. Yemek dualarına verilecek örneklerden bir tanesi de Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale’sinde yazdığı yemek duasıdır.

Risale Yemek Duası; Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhillezî et amenâ ve seganâ veceâlenâ minel müslimin külû veşrabû lâ tüsrifû, innehû lâ yûhîbbül müsrifin. Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltantına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. Ya Rab! Rasûl-ü ekrem Aleyhisselâtû Vesselâmın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et..! Ya Rab! Kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hâkim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Amin!...

]]>
Yemek Duası Oku https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-duasi-oku.html Wed, 05 Dec 2018 00:34:10 +0000 Yemek Duası Oku; Güzel dinimiz İslam da bir çok dua vardır. Dualar Allah'a hamdın ve şükrün bir yoludur.  Dualar peygamber efendimizin bize bıraktığı sünnetidir. Biz Müslümanların izleyeceği yol ise peygamber efendimiz Yemek Duası Oku; Güzel dinimiz İslam da bir çok dua vardır. Dualar Allah'a hamdın ve şükrün bir yoludur.  Dualar peygamber efendimizin bize bıraktığı sünnetidir. Biz Müslümanların izleyeceği yol ise peygamber efendimizin sünnetidir. Bu dualardan biride yemek duasıdır.
Yemek duası yediğimiz yemeklerden sonra Allah'a şükür etmek için okuduğumuz duadır. Peygamber efendimiz hazreti Muhammed yemeklerden sonra yemek duasının okunmasını tavsiye etmiştir. Bizleri yaratan yüce Allah'a  şükrün ve hamdın bir çok yolu vardır yemek duası da bu şükür ve hamdın yollarından biridir. Yemek duası okunan evde bereketin artacağı ev hayatında huzurun artacağı söylenmektedir. Evinize gelen misafirlere ikram edip bir şeyler ettikten sonra okunan yemek duası ev sahine bereket getirecektir ve ev sahibi gelen misafiri ağırladığı için daha fazla rahmet vermektedir.
Yemek duası aynı zamanda Allah'ın izniyle işlediğimiz günahların affolmasında ve hayra vesile olduğu bilinmektedir. İnsanların yemeğe başlamadan önce besmele ile başlamayıp, yemek duası ile bitirmesi sünnettir ki;  Bu sünnetti yerine getirmekle beraber Peygamber efendimiz hazreti Muhammed'in kıyamet gününde bize şefaatine nail olmamızı kazandıracaktır. 
Yediğimiz yemeklerden sonra  yemek duası edilmesine dikkat edilmelidir. Yemek duasının okunması  son derece önemlidir. 

Yemek Duasına Arapça  ve Türkçe  Örnek

Hem Arapça hem de Türkçe olarak bir çok yemek duası bulunmaktadır. Bu yemek dualarının hepsinde ki amaç yüce Allah'a şükürdür. Sizlere birer adet Türkçe ve Arapça yemek duası vereceğiz.

Yemek Duası OkuArapça Sofra (Yemek  ) Duası:

Eûzü billahi mine's-şeytâni'r-racÎm,Bismillâhirrahmânirrahıyım.
El hamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyin,ni'meti-celÎlullâh,bereketi HalÎlullah,şefaat yâ Rasûlallâh

Not: Arap Alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde mevcut değil. Bu sebeple bu yakın bir okuyuştur. Asla aslının yerini tutmaz. Şifaen veya arapça yazımından okumalısınız.

Türkçe Olarak Yemek(Sofra) Duası:

Bizleri yokken var eden,bizlere yedirip içiren  Yüce Rabbimize hamdolsun,kainatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm  olsun. Mağfiret ve rahmet bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.
Ya Rabbi! Rızık ve nimet veren sensin!  Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin. Biz aciz kullarız, senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve âhirette güzel nimetler ihsan eyle!
Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedî mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! Bu helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle!
Ya Rabbi! Bu sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık huzur ve mutluluk ihsan eyle!  Âilelerinden âhirete göç edenler ve geçmişlerimize merhamet eyle!
Ya Rabbi! Mükün sahibi sensin, dileğine mülkü verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğine azîz, dilediğine zelîl edersin. Bizleri; aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle!
Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık ve mutluluğumuzu daim eyle.
Ya Rabbi!  Bizleri,mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığa her türlü kaza,bela,afet ve musîbetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir Dünya da yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle!  Amin ve selâmün alel-mürsel'in vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemin.
El-Fatiha
]]>
Yemekten Sonra Okunacak Dua https://www.yemekduasi.gen.tr/yemekten-sonra-okunacak-dua.html Wed, 05 Dec 2018 01:39:29 +0000 Yemekten Sonra Okunacak Dua, biz kulların Allah'u Teâlâ'nın bize vermiş olduğu sınırsız nimetlere şükretmek için ettiğimiz dualardan bir tanesidir. Ailecek yenen yemeklerden önce veya sonra edilebilecek bu dua, sofralarımızın Yemekten Sonra Okunacak Dua, biz kulların Allah'u Teâlâ'nın bize vermiş olduğu sınırsız nimetlere şükretmek için ettiğimiz dualardan bir tanesidir. Ailecek yenen yemeklerden önce veya sonra edilebilecek bu dua, sofralarımızın bereketlerini arttıracağı gibi, Rabbimize  karşı olan şükürlerimizi dile getirmek güzel bir vesiledir. Dua akumak evimizin, aşımızın ve işimizin bereketini arttırır.Aile ortamında bu duayı okumak, çocuklarırımızın bu alışkanlığı kazanmasında hem de her daim Allah'u Teâlâ'ya şükretmelerine yardımcı olur. Huzur ortamı sağlar.
    
Yemekten Sonra Okunacak Dua; Arapça Okunuşu
 
"Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillâhirrahmanirrahıym.

Elhandü lillah (2 Kere)
Elhamdü lillahillezii et'amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.
Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.
Vagfu anne vagfirlenaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. (3 Kere)
Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab.
Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bogayri hisaab.
Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn.
İftahilbaabe yaa Allah (3 Kere) Ya Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.
Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.
Allahümmec al devletehüm daaimen evleedehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleyhim zalimen.
Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATİHA...

Not: Arap Alfabesinde bulunan bütün harfler Türk alfabesinde mevcut değil. Bu sebeple bu yakın bir okuyuştur. Asla aslının yerini tutmaz. Şifaen veya arapça yazımından okumalısınız.

Yemekten Sonra Okunacak DuaYemekten Sonra Okunacak Dua  Anlamı:

Hamd Allah'a mahsusdur. (3 kere)
Hamd bizi doyuran, sulayan ve bizi müslümanlardan eyleyen Allah'a mahsusdur.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsusdur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O'nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun.
Bizi afv eyle, bizi magfiret eyle, bize rahmet eyle. Allah'ım sen bizim mevlamızsın. Kafir kavimler üzerine galip gelmemiz için bize yardım eyle. (3 kere)
Allah'ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya s.a.v rahmet eyle.
Ey istediğine rıskı hesapsız olarak veren Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece keremin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cıhattan bizim üzerimize hesapsız olarak rızk saç, ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Ya Allah hayra ait her kapıyı aç.(3 kere) 
Ya Allah, ya Kafi, ya Fettah, ya Müfettih! Hayırlı olarak aç. Hayırlı fetihler nasip eyle.
Allah'ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allah'ım onların devletlerini daim, evlatlarını alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme!
Allah'ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize bir çok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma!
]]>
Kısa Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/kisa-yemek-duasi.html Wed, 05 Dec 2018 18:40:30 +0000 Kısa yemek duası, yemek duası son derece önemli ve değerli bir duadır. Hepimiz yemekten önce, sofraya oturduğumuzda küçükken yemek duası okumuşuzdur. Özellikle çocuklarda okullarda öğretilen o yemek duasını din Kısa yemek duası, yemek duası son derece önemli ve değerli bir duadır. Hepimiz yemekten önce, sofraya oturduğumuzda küçükken yemek duası okumuşuzdur. Özellikle çocuklarda okullarda öğretilen o yemek duasını dinlemenin zevki bir başkadır. Tüm minik bedenlerin hep bir ağızdan, yemeğimi yemeden el açtım Allah'ım sana, akıl sağlık doğruluk iyi huylar ver bana, yemezsem büyüyemem, okuluma gidemem, çabuk çabuk yiyelim, okulumuza gidelim, Bizi yaradan Allah'a her zaman dua edelim. Amin.. diye yükselen o ses, insanın tüylerini ürpertir. Yemek duası okuma fazileti son derece önemlidir. Özellikle anne, babanın boynunun borcu olan kısa yemek duasını, mutlaka çocuklara öğretilmesi gerekir. Sofrada okunan kısa yemek duaları, sofranın bereketini arttırır. Peygamber efendimiz yemekten önce ve sonra kısa yemek duası okuyan her kimse, anasından doğmuş gibi günahsız olur diyerek, kısa yemek duasının gücünü ve önemini vurgulamıştır. Sofrada kısa yemek duası, okumak sünnettir. Peygamber efendimiz kısa yemek duasıyla ilgili bir çok hadiste, kısa yemek duasının anlam ve önemini vurgulamıştır.

Kısa yemek duasının, okunmasındaki amaç Allah'a şükür etmek ve sofranın bereketini arttırmak içindir. Allah'ın verdiği nimet ve yemeklere binlerce kez şükretmek, bir çok insan aç ve susuz yaşarken, Allah'ın bizleri layık görüp karın tokluğu yaşatması ve yemeğe oturmadan önce sofrada bulunan kişilerin Allah'a ibadet etmesi gerekir. Bu ibadet şekli sofrada bulunan kişilerin hep bir ağızdan ettiği, kısa yemek duasıdır. Yemek masasında okunan duada, sofra melekleri hep o masanın başında bekleyerek masayı koruduğu, eski alim ve hocalar tarafından belirtilir ve söylenilir. Kısa yemek duası, besmele ile başlanıp, şükür ile sonlandırılır.

Kısa Yemek DuasıKısa yemek duası;

Elhamdü lillalillezi et'amente ve seka ve cealna minel müslimin et'amene-Allahü min taam-il cenneti. Ve sekana-Allahü min şarab-il kevseri ve zevvecna-Allahu bihıril'ayni. Bi -hürmentil enbiyai velmürseline velhamdü lillahi Rabbil alemin.

Kısa yemek duası anlamı; bizleri yediren, içiren ve İslamiyetle müşerref kılan Allahü Teala'ya şükürler olsun. Cümle peygamberlerin, hakkı için bizi cennetin tamamından yedir. Kevser şurubundan içir ve Cennetteki Hurilerle evlendir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya hamd olsun...

Kısa yemek duası; Elhamdüllilah bu nimeti veren Allah. peygamberimiz Rasüllah her yemekte derim Bismillah. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, gerisi kesilmesin El Fatiha...

]]>
Yemek Duası Türkçe https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-duasi-turkce.html Thu, 06 Dec 2018 14:13:22 +0000 Yemek Duası Türkçe, Dua kulun Allah'la arasında özel bir bağdır. Kul istediği her an tekrar tekrar defalarca dua edebilir. Şükretmek için, bir şey dilemek veya istemek için, bir sıkıntısı varsa giderilmesi, hasta biri ve Yemek Duası Türkçe, Dua kulun Allah'la arasında özel bir bağdır. Kul istediği her an tekrar tekrar defalarca dua edebilir. Şükretmek için, bir şey dilemek veya istemek için, bir sıkıntısı varsa giderilmesi, hasta biri veya bir başkası için de dua edilebilir. Aslında her zaman her şey için dua etmeliyiz. 

Şükredilecek o kadar şey var ki anlatmaya hiç birimizin kelimesi cümlesi yetmez. Yemek yemeğe oturduğumuz da da, yemek bittik ten sonrasın da da dua etmemiz gerekir. Bu duruma bazılarımız uyu yor, bazılarımız ara sıra yapıyor ve bazılarımız da var ki, hiç bilmiyor ve hiç yapmıyor. Yemek yemeğe oturduğumuz da besmele çekmek sofraya ve yediklerimize bereket katar. her zaman yemek yemeğe besmele ile oturmalıyız. Besmelenin anlamı esirgeyen ve bağışlayan Allah ın adıyla demektir. Sofra duasını biraz daha açarsak, Allah ım, senin verdiğin nimetleri yemeğe senin rızan ile başlıyorum anlamı da taşıyabilir. Bize nimetleri veren yüce Allah a bir saygı belirtisidir. Eğer yemek yemeğe başladık ve besmele çekmeyi unuttuysak, yarıda aklımıza geldiyse, besmele çekip evvelinden ahirine dersek, yani; öncesinden sonrasına demiş oluruz. Bir de yemekten sonra Allah ın vermiş olduğu güzel nimetler için de şükretmek lazımdır. Bunun için de çok şükür anlamına gelen Elhamdülillah denir. Hatta bunu bir dua ile de yaparak dahada tamamlamış oluruz. 

Yemek Duası TürkçeYemek duası Türkçe, Yarabbi, Yarabbi, Yarabbi; 
Allah'ım, evimize sağlık, huzur, mutluluk, soframıza bereket getir. Yaşayanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, sıkıntı da olanlara çıkış kapısı nasip et. Allah ım, kimseyi açlıkla susuzlukla terbiye eyleme. Yetimlere, yoksullara, bir lokma ekmek arayanlara, her nerede varsa sen yardımını esirgeme. Sen af edicisin, affetmeyi seversin, beni ve bizleri af eyle. Eş isteyenlere hayırlı eş, iş isteyenlere hayırlı iş, evlat isteyenlere de hayırlı evlatlar nasip et. Bizim evlatlarımızı da içlerinden ayırma. Gönlümüze razı olanı hakkımız da hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eyle. Allah'ım, sen bizleri şeytana uydurtma, uymamıza da fırsat verme. Ayağımızı kaydırtma. Cevabını bilemeyeceğimiz sorularla bizleri imtihan etme. Allah'ım, Tüm çalışanları, kazalar dan, belalardan, bin bir türlü musibetler den koru. İşlerini zorlaştırma, kolaylaştır, hayırla sonuçlandır. Yarabbi, bizler dua etmesini bilmiyoruz, Peygamber efendimiz nasıl dua etmişse biz de öyle ediyoruz. Peygamber efendimiz ne istemiş ise biz de onları istiyoruz. Peygamber efendimiz neler den sakınmış sa, biz de onlardan sakınmak istiyoruz. Sen sakındır yarabbi. Allah ım, bizleri peygamber efendimizin şefaatine nail eyle. Cennet de komşuluğunu nasip eyle. Bizleri hayırlı kul, hayırlı ümmet eyle. Kimin ne duası varsa, en iyi bilen ve duyan sensin. Hakkımız da hayırlı olacak dualarımızı kabul eyle. 

Amin. El Fatiha...
]]>
Arapça Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/arapca-yemek-duasi.html Fri, 07 Dec 2018 08:28:48 +0000 Arapça Yemek Duası, kulların Allah'ım bizlere sunmuş olduğu sınırsız nimete şükretmek için ettiğimiz dualardan bir tanesidir. Ailecek yenilen yemeklerden önce veya sonra okuyabileceğimiz arapça yemek duaları, soframı Arapça Yemek Duası, kulların Allah'ım bizlere sunmuş olduğu sınırsız nimete şükretmek için ettiğimiz dualardan bir tanesidir. Ailecek yenilen yemeklerden önce veya sonra okuyabileceğimiz arapça yemek duaları, soframızın bereketini artıracağını gibi Rabbimize karşı olan şükürlerimizi de dile getirerek övmek için güzel bir vesile olacaktır. Dua okumak evinizin işyerinizin ve yaşlılarımızın bereketini arttıracağı gibi aile ortamının bu duayı okumak suretiyle hem çocuklarımızın böyle bir alışkanlık kazanmasını hem de her daim Allah'a olan şükretmelerimize yardımcı olacağından huzur ortamı sağlayacaktır. Her işe başlamadan önce besmele ile başlamanın hayırlı olacağını hatırlatarak yemeğe başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim demeyi ihmal etmemeliyiz. 

Arapça Yemek DuasıArapça Yemek Duası

Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi et'amena ve segana ve cealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Allahümme zid vela tenkus bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. 

Sofralarımıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyamıza kalanlarımız da selamet, ahirete gidenler bize rahmet, üzeri iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü fenalıklardan bizleri koru Yarabbim!

Allah'ım peygamber efendimizin hürmetine sofralarınızı bereketine ziyade eyle. Ya Rabbi! Bizleri varlığın bütün nimetlerinden dolayı sana şükrediyoruz. bizleri acizleriz. Şükredenlerden eyle! nankörlerden eyleme! Yarabbim rızık veren nimet veren sensin. Bizi aciz kullardan eyleme! 

Senin sonsuz ikramın ve ihsanına muhtacız. Bizleri senin kapından boş çevirme. Bizlere dünya ve ahiret güzellikleri ihsan eyle Yarabbi! Helâl gıdaların şükrünü eda edebilmeyi, sana kulluk edebilmeyi bize de nasip eyle Yarabbi! 

Sofranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazancına bereket, kendilerine sağlık, mutluluk, huzur ihsan eyle. Ailelerinden ahirete göç etmişler var ise geçmişlerine merhamet eyle. 

Allah'ım! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkünden verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini zelil eder, dilediğini aziz edersin. Bizleri aziz kıldığın kullardan, nimet verdiğin kullardan eyle. Yarabbi bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanları her türlü afetten, kazadan, beladan, musibetlerden muhafaza eyle. Fayda vermeyen ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten ve kabul olmayan dua sana sığınırım. 

Senden güzel ahlak, sıhhat, afiyet dilerim. Kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket, işlerde kolaylık ver. Allah'ım! Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofranın sahibine yoksulluk, kıtlık göstermesin. Allah'ım yiyenlere helal, getirenlere hayır hasenat olması için, ölmüşlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.
]]>
Anasınıfı Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/anasinifi-yemek-duasi.html Fri, 07 Dec 2018 08:48:59 +0000 Ana sınıfına başlamış küçük çocuklarımıza Allah inancını aşılamak ve Allah'a verdiği nimetler için şükretmeyi öğretmek amacıyla yemek duası yaptırılır. Çünkü çocuklar için her şeyi küçük yaşta öğrenmek daha kal

Bismillahirrahmanirrahim

Yemeğimi yemeden
El açtım Allah'ım sana
Akıl, fikir, doğruluk
İyi huylar ver bana
Yemezsem, büyüyemem
Okuluma gidemem
Çabuk çabuk yiyelim
Yemeğimizi bitirelim
Bizi yaratan Allah'a 
Her zaman dua edelim
Annem babam sağ olsun
Haydi hepimize afiyet olsun

Anasınıfı Yemek Duası
Bismillahirrahmanirrahim

Yediklerimiz şifa olsun
Sofralarımız bereket ile dolsun
Vücudumuz sağlıklı olsun
Allah'ım verdiğin nimetler için
Sana şükürler olsun
Hepimize afiyet olsun
]]>
Yemek Duaları https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-dualari.html Sat, 08 Dec 2018 03:24:37 +0000 Yemek Duaları; Yemeğe başlamadan önce veya yemekten sonra okunan dualardır. Yemek duası Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yemek duası ile bize sayısız nimetleri verdiği için Allah'a şükrederiz, soframızın bereket Yemek Duaları; Yemeğe başlamadan önce veya yemekten sonra okunan dualardır.

Yemek duası Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yemek duası ile bize sayısız nimetleri verdiği için Allah'a şükrederiz, soframızın bereketini isteriz. yemek duası okunur ve arkasından amin denilerek Fatiha süresi okunur.
Yemek Duaları
  • Bizleri yokken vareden, bizlere yedirip içiren yüce Rabbimize hamdolsun, kainatın efendisi sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Mağfiret ve rahmet bütün müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Ya Rabbi! rızık ve nimet veren sensin! sen kapına yönelenleri geri çevirmezsin. Biz aciz kullarız senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız. Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle! Ey güzel Rabbimiz! Bu sofrada tattırdığın nimetlerin daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tatmayı bizlere nasip eyle! Ya Rabbi bu helal gıdaların şükrünü eda edebilmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle! Ya Rabbi! bu soranın hazırlanmasında emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk ihsan eyle! Ailelerinden ahirete göç edenlere ve geçmişlerimize merhamet eyle! Ya Rabbi! Mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz kıldığın ve nimet verdiğin kullarından eyle! Ya Rabbi! Bizleri nimetlerinden mahrum eyleme. Sağlık huzur ve mutluluğumuzu daim eyle! Ya Rabbi! Bizleri, mümin kardeşlerimizi ve tüm insanlığı kaza, bela, her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eyle! Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lutfeyle! Amin ve selamün alel-mürselin vel-hamdülillahi Rabbil alemin, El-Fatiha.
  • Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Senden; sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver. El-Fatiha
  • Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat ya Resulullah. Bismillah açtır Allah'ım, nimeti taştır Allah'ım, cemaline ulaştır Allah'ım, Mekke ile Medine'yi dolaştır Allah'ım. Bu sofralar nurdur, kaza belaları geri durdur Allah'ım. Bu sofralar mamurdur, bu sofralarda Halilibrahim bereketi bulundur Allah'ım. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bu sofraların sahibi, yokluk kıtlık görmesin Allah'ım. Yiyenlere helal, yedirenler hayır hasenat olması için, ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha.
  • Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezi et'amena vesegana vecealena minel müslimin. Nimeti celilullah, bereketi Halilullah, şefaat et ya Rasulallah, nasibi cennet, daimi devlet, erenlerden himmet, sofralara bereket, ölenlere rahmet, kalanlara sağlık selamet. Allahümme zit vela tenkus bi hürmeti suretil Fatiha.
  • Yemeğimizi yemeden el açtım Allah'ım sana, akıl fikir doğruluk iyi huylar ver bana. Yemezsem büyüyemem okuluma gidemem, çabuk çabuk yiyelim okulumuza gidelim.Bizi yaratan Allah'a her zaman şükredelim.Annem babam sağolsun, haydi hepimize afiyet olsun.

]]>
Yemek Duası Meali https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-duasi-meali.html Sat, 08 Dec 2018 10:39:25 +0000 Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin ta Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )
Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.
Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.
Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin - bize yardim eyle.( 3 kere )
Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Yemek Duası Meali
Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac, ( 3 kere )
Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )
Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !
Allahim Fatiha suresinin sirri hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalastir, noksanlastirma !
]]>
Yemek Duası Arapça https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-duasi-arapca.html Sat, 08 Dec 2018 17:36:23 +0000 Yemek duası Arapça okunabileceği gibi, Türkçe olarak ta okunabilir. Dualarımızı yemekten önce ya da sonra okuyabiliriz. Fakat yemek sonrası okumak daha makbuldür. Bu duayı okumak,  peygamber efendimizin sünnetidir. Duayla Alla Yemek duası Arapça okunabileceği gibi, Türkçe olarak ta okunabilir. Dualarımızı yemekten önce ya da sonra okuyabiliriz. Fakat yemek sonrası okumak daha makbuldür. Bu duayı okumak,  peygamber efendimizin sünnetidir. Duayla Allah'a verdiği sayısız nimetleri için şükreder, sofralarımızın bereketlenmesini isteriz. Yemek duasının ardından amin demeli ve Fatiha suresini okumalıyız. 

Yemek duası neden okunur

Bu dua Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetler karşısında, Ona şükretmenin yollarından biridir. Yemek duasının okunması evde bereketi arttırır. Eve gelen misafirler olduğunda, yemekte dua okunduğunda bereketi arttıracaktır. Aynı zamanda günahların affedilmesine katkı sağlamaktadır. Hadisi şerifte yemek sonrası duasını eden kişinin günahlarının affedileceği bildirilmiştir. Başka bir hadiste ise, bu duayı okuyan kişinin yeni doğan gibi günahsız olacağı bildirilmiştir. Bu duanın okunması evdeki bereketi arttıracağı gibi, ailedeki çocukların ana babaya karşı gelmelerine engel olur. Çocuklarımıza örnek olarak yemek dualarını okumalı ve onlara da öğretmeliyiz. Çocukların küçük yaşlarda öğreneceği her şey, bu konuda kalıcı alışkanlık kazanmalarına yardımcı olur. 

Yemek Duası Arapça

Yemek duası Arapça nasıl okunur

Elhamdülillah , Elhamdülillah, Elhamüllillahi'llezi et'amena , vesegana,ve cealena minel müslimin.

Elhamdülillahirabbil alemîn.
Vesselatü ve's-selamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbiha ecmain.
Va'fuanna vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.
Va'fuanna vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.
Va'fuanna vağfirlena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.

Allahümmeğfir sahibe haze't-taami vel-akilin. Allahümmec'al devletehüm daimen , evladehüm alimen saliha. Ve la tüsellıt aleyhim zalima.Allahümme zid ve latengus ni'meten kesiraten bi hurmetil Fatiha.
]]>
Sofra Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/sofra-duasi.html Sun, 09 Dec 2018 07:30:54 +0000 Sofra duası, eskilerin deyimiyle yemek ya da taam duası, bir evin, bir sofranın bereketini artırmak için, ailenin ve çocukların huzurlu olması için okunan dua olmaktadır.Sofra duası yemekten önce veya sonra okunabilmektedir. Sofra duası, eskilerin deyimiyle yemek ya da taam duası, bir evin, bir sofranın bereketini artırmak için, ailenin ve çocukların huzurlu olması için okunan dua olmaktadır.Sofra duası yemekten önce veya sonra okunabilmektedir. Ancak genellikle yemekten sonra şükretmek için okunmaktadır. Sofra duası şu şekildedir:

"Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn, ni'meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâ Rasûlallâh.

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

"Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

 Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle ." 

Bu sofra duası en çok okunanlardan olmaktadır. Bununla birlikte hem Türkçe olarak hem de Arapça olarak okunan sofra duası da bulunmaktadır. Bu da şu şekildedir:

"Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,kabul olunmayan duadan sana sığınırız,

Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz,işlerimize kolaylık,kalplerimize genişlik,sofralarımıza bereket ver.

Sofra Duası

El-Fatiha"

Türkçe olarak okunan sofra duası diğeri de şudur:

"Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat Ya Rasülullah, Bismillahi açtır Allah'ım, Nimeti taştır Allah'ım, Cemaline ulaştır Allah'ım, Mekke Medineyi dolaştır Allah'ım, Bu sofralar nurdur, Kaza belaları, Geri durdur Allah'ım,  Bu sofralar Mamurdur, Bu sofralarda; Halilibrahim bereketi, Bulundur Allah'ım, Artsın Eksilmesin, Taşsın Dökülmesin, Bu sofranın sahibi, Yokluk kıtlık görmesin Allah'ım, Yiyenlere helal,Yedirenlere hayır ,hasenat, Olması için;Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah Rızası için... El-Fatiha"

Sofra duası Allah'ın sunmuş olduğu nimetlere karşılık olarak kullarının en güzel şükür yollarından birisi olmaktadır. Sofra duası okunan evde bereket artmaktadır. Bir kişinin misafirlerine vermiş olduğu yemek sofrasında sofra duası okunursa o kişinin evinin bereketi artmaktadır.Sofra duası aynı zamanda günahların affolunmasına da vesile olmaktadır. Sofra duası ehemmiyeti son derece büyük bir dua olmaktadır.Eğer bir kişinin yemeğe başlamadan önce besmele çekip sofra duası okuması sünnet olmaktadır. Keza bununla birlikte Hadis-i Şerifte yemekten sonra sofra duası okuyan kişilerin günahlarının affedildiği - edileceği söylenmektedir. Başka bir hadis de de yine kişi yiyip içtikten sofra duası okursa yeni doğmuş gibi günahsız olur denilmektedir.

]]>
Yemek Duası https://www.yemekduasi.gen.tr/yemek-duasi.html Sun, 09 Dec 2018 20:19:02 +0000 BismillâhirrahmânirrahîmElhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimînKülû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifînEy bizi nimetleriyle p Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn
Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn

Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ!
Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.
Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.

yemek duası
YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et..!
YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.
Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.
Amin!…
]]>